pôrodná asistentka

Mgr. Dominika divoková

 e-mail      porodna.asistentkaZV@gmail.com
 tel.            +421 907 646 663